Câu chuyện thương hiệu Chinsu không vì khó khăn mà từ bỏ

Các sản phẩm của Chinsu

Câu chuyện thương hiệu Chinsu của tập đoàn Masan từ lúc khởi thành đến giờ phải trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm mới giữ vững vị như ngày hôm nay. Và không chỉ bó buộc trong khuôn khổ thị trường Việt nam mà còn đang mở rộng thị phần bằng con đường xuất ngoại. … Read moreCâu chuyện thương hiệu Chinsu không vì khó khăn mà từ bỏ